Home / Tag Archives: KOTOJAPAN

Tag Archives: KOTOJAPAN

GLUCO MAXJAPAN: Giảm Đau Nhức Khớp

THÔNG TIN GLUCO MAXJAPAN THÀNH PHẦN CẤU TẠO Glucosamin sulphate 2Na: 1800mg Chondroitin sulphate 2Na: 45mg MSM (Methylsulfonylmethane ): 150mg Calci nano: 150mg Cao xương ngựa bạch: 150mg Sụn vi cá mập: 150mg Collagen type II: 30mg Vitamin D3: 300UI Phụ liệu: Chất làm rắn chắc-calci carbonate (170i), tinh bột ...

Read More »