Home / Tag Archives: NHÂN HẬU PHARMA

Tag Archives: NHÂN HẬU PHARMA

MU-NOKIDS: Kích Thích Tiêu Hóa, Phát Triển Chiều Cao và Não Bộ

Mu-no-Kids

Thông tin MU-NOKIDS Quảng cáo: XEM SẢN PHẨM THÀNH PHẦN CẤU TẠO  Nguyên liệu sản xuất (cho ống 10 ml): Beta glucan: 10mg Thymomodulin: 60mg Zin gluconate: 30mg L-Lysin : 200mg Calci gluconat: 10mg Vitamin D3: 100IU Taurin: 10mg Vitamin A: 250IU Vitamin B1: 3,5mg Vitamin B6: 0,5mg Vitamin PP: 10mg Phụ liệu: ...

Read More »

MAXCALCI Bổ Sung Canxi

Thông tin MAXCALCI Quảng cáo: XEM SẢN PHẨM THÀNH PHẦN CẤU TẠO  Nguyên liệu sản xuất (cho ống 10 ml): Calcicum nano: 300mg Calci glucoheptonat: 100mg Calci gluconat: 50mg (Tương đương với tổng lượng Ca++): 315,5mg Vitamin D3: 100IU Lysin: 150mg Taurin: 20mg Zinc gluconate: 20mg DHA 5%: 100mg Vitamin B1: 2,5mg Vitamin B2: ...

Read More »